A B

Haaslava vald, Lange küla, Pohla (#9435)

Pilt
Korraldaja: Martin Pärn,
Vanemabi
Lisainfo: (+372) 6430 300
martin@hagi.ee
 
Oksjoni tüüp: suuline
Alghind: 159 779,12 EUR
2 499 999,98 EEK
Sissemaks 5%: 7 988,96 EUR
Oksjoni algus: 2010-10-01 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2010-10-01 10:00:00
 
Asukoht: Tartu maakond,
Haaslava vald,
Lange küla,
Pohla
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 18501:001:0176
Registriosa number: 3074104

Ametlik teadaanne

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb 01.10.2010 suulisel enampakkumisel PÄIKSEORU OÜ all-loetletud vara: kell 10.00 Tartu MK kinn.osak Tartu jsk rg-ossa 3074104 kantud maatulundusmaa Haaslava vald, Lange küla, Pohla 8.77 ha, millest haritav maa 1.68 ha, looduslik rohumaa 0.54 ha, metsamaa 6.15 ha, muu maa 0.40 ha, sh veealune maa 0.04 ha, trassid ja ehitised puuduvad. Kat.tunnus 18501:001:0176. Kinnisasjale on seatud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Vertolan OÜ kasuks. Sisse kantud 31.07.2008. Alghind 2500000 kr.

Kinnisasjadele on ühiselt seatud: 1) Keelumärge kohtutäitur Kairi Kumm, Eesti Vabariik (Kohtute Raamatupidamiskeskus) kasuks. Sisse kantud 30.08.2010. 2) Hüp 1300000 kr AS Hansapank kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud. 3) Hüp 3500000 kr AS Hansapank kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud. Kinnisasjade võõrandamisel kuuluvad Swedbank AS-i kasuks seatud hüpoteegid kustutamisele.

Kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, mis tuleb maksta kohtutäituri arvele 10010124476011 AS SEB PANK enne enampakkumise päeva või elektroonilise rahavahendiga või muu raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil. Ostja peab kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Koheseks tasumiseks loetakse sularahas, maksekaardiga või elektroonilise rahavahendiga maksmist või muu raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil tasumist. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Kinnisasja omandamisele laenuga kohaldatakse TMS § 1561 toodut. Kinnisasja suulisel enampakkumisel osta sooviv isik võib kuni enampakkumise alguseni esitada täiturile kirjaliku hinnapakkumise, milles peab olema märgitud TMS § 86 lg 1 nimetatud andmed ning kinnisasja rg-osa ja asukoht. Kirjalik hinnapakkumine peab olema esitatud TMS § 154 lg 2 kohaselt.

Kinnisasjadega tutvumine 17.09.2010 kl 12.00 kinnisasja asukohas, soovijatel teatada päev enne täiturile tel 660 5280, 553 3699. Enampakkumine täituri büroos Kentmanni 24-2, Tallinn.

kairepolts.auction.ee

Valitud parameetritele oksjoneid ei leitud.

Proovi muuta valitud kuupäevavahemikku või eemaldada mõned lisaparameetrid.